LỜI TỰA

Các chi nhánh của chúng tôi rất quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi cố gắng hết sức để đối xử với bạn bằng sự công bằng và tôn trọng bạn xứng đáng. Chúng tôi chỉ yêu cầu sự cân nhắc tương tự của bạn. Chúng tôi đã viết thỏa thuận liên kết sau đây với bạn, cũng như để bảo vệ tên tuổi tốt của công ty chúng tôi. Vì vậy, xin vui lòng chịu đựng với chúng tôi khi chúng tôi đưa bạn đến thủ tục pháp lý này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng cho chúng tôi biết. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ vào giao tiếp thẳng thắn và trung thực. Để có kết quả nhanh nhất, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@sonuker.zendesk.com.

THỎA THUẬN TỐI ƯU

VUI LÒNG ĐỌC TOÀN BỘ THỎA THUẬN.

BẠN CÓ THỂ IN TRANG NÀY CHO HỒ SƠ CỦA BẠN.

ĐÂY LÀ THỎA THUẬN PHÁP LÝ GIỮA BẠN VÀ SONUKER (DBA SONUKER.COM)

BẰNG CÁCH NỘP ĐƠN TRỰC TUYẾN, BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ BẠN ĐỒNG Ý CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI MỖI THỜI HẠN VÀ ĐIỀU KIỆN.

 1. Giới thiệu chung

Thỏa thuận này bao gồm các điều khoản và điều kiện đầy đủ áp dụng cho việc bạn trở thành chi nhánh trong Chương trình chi nhánh của SoNuker.com. Mục đích của Thỏa thuận này là cho phép liên kết HTML giữa trang web của bạn và trang web SoNuker.com. Xin lưu ý rằng trong suốt Thỏa thuận này, “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến SoNuker.com và “bạn”, “của bạn” và “của bạn” đề cập đến chi nhánh.

 1. Nghĩa vụ của Chi nhánh

2.1. Để bắt đầu quá trình ghi danh, bạn sẽ hoàn thành và nộp đơn đăng ký trực tuyến. Việc chúng tôi tự động phê duyệt các ứng dụng không có nghĩa là chúng tôi không thể đánh giá lại ứng dụng của bạn sau này. Chúng tôi có thể từ chối đơn đăng ký của bạn theo quyết định riêng của chúng tôi. Chúng tôi có thể hủy đơn đăng ký của bạn nếu chúng tôi xác định rằng trang web của bạn không phù hợp với Chương trình của chúng tôi, bao gồm nếu nó:

2.1.1. Quảng cáo tài liệu khiêu dâm
2.1.2. Kích động bạo lực
2.1.3. Khuyến khích phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, giới tính, tôn giáo, quốc tịch, khuyết tật, khuynh hướng tình dục hoặc tuổi tác
2.1.4. Thúc đẩy các hoạt động bất hợp pháp
2.1.5. Kết hợp bất kỳ tài liệu nào vi phạm hoặc hỗ trợ người khác vi phạm bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác hoặc vi phạm pháp luật
2.1.6. Bao gồm “SoNuker” hoặc các biến thể hoặc lỗi chính tả của chúng trong tên miền của nó
2.1.7. Theo bất kỳ cách nào khác là bất hợp pháp, có hại, đe dọa, nói xấu, tục tĩu, quấy rối, hoặc phân biệt chủng tộc, sắc tộc hoặc có thể phản đối chúng tôi theo quyết định riêng của chúng tôi.
2.1.8. Chứa các bản tải xuống phần mềm có khả năng cho phép đa dạng hoa hồng từ các chi nhánh khác trong chương trình của chúng tôi.
2.1.9. Bạn không được tạo hoặc thiết kế trang web của mình hoặc bất kỳ trang web nào khác mà bạn điều hành, rõ ràng hoặc ngụ ý theo cách giống với trang web của chúng tôi cũng như không thiết kế trang web của bạn theo cách khiến khách hàng tin rằng bạn là SoNuker.com hoặc bất kỳ doanh nghiệp liên kết nào khác.
2.1.10. Các trang web được thiết kế chỉ nhằm mục đích cung cấp phiếu giảm giá không đủ điều kiện để kiếm tiền hoa hồng thông qua chương trình liên kết của chúng tôi.
2.1.11. Bạn không thể đăng ký để kiếm tiền hoa hồng cho các đơn đặt hàng mà bạn đặt cho chính mình. Bất kỳ khoản hoa hồng nào kiếm được thông qua việc đặt các đơn đặt hàng như vậy sẽ bị hủy bỏ và có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản liên kết của bạn.

2.2. Là thành viên của Chương trình liên kết của SoNuker.com, bạn sẽ có quyền truy cập vào Trình quản lý tài khoản liên kết. Tại đây, bạn sẽ có thể xem lại chi tiết Chương trình của chúng tôi và các bản tin liên kết đã xuất bản trước đó, tải xuống mã HTML (cung cấp liên kết đến các trang web trong trang web SoNuker.com) và quảng cáo biểu ngữ, duyệt và nhận mã theo dõi cho các phiếu giảm giá và ưu đãi của chúng tôi . Để chúng tôi theo dõi chính xác tất cả các lượt truy cập của khách từ trang web của bạn đến trang web của chúng tôi, bạn phải sử dụng mã HTML mà chúng tôi cung cấp cho mỗi biểu ngữ, liên kết văn bản hoặc liên kết đơn vị liên kết khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn.

2.3. SoNuker.com có ​​quyền, bất cứ lúc nào, xem xét vị trí của bạn và phê duyệt việc sử dụng các Liên kết của Bạn và yêu cầu bạn thay đổi vị trí hoặc việc sử dụng để tuân thủ các nguyên tắc được cung cấp cho bạn.

2.4. Việc bảo trì và cập nhật trang web của bạn sẽ do bạn chịu trách nhiệm. Chúng tôi có thể giám sát trang web của bạn khi chúng tôi cảm thấy cần thiết để đảm bảo rằng trang web được cập nhật và thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi cho rằng sẽ nâng cao hiệu suất của bạn.

2.5. Bạn hoàn toàn có trách nhiệm tuân theo tất cả các luật sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác liên quan đến trang web của bạn. Bạn phải có sự cho phép rõ ràng để sử dụng tài liệu có bản quyền của bất kỳ người nào, cho dù đó là văn bản, hình ảnh hoặc bất kỳ tác phẩm có bản quyền nào khác. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm (và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm) nếu bạn sử dụng tài liệu có bản quyền của người khác hoặc tài sản trí tuệ khác vi phạm pháp luật hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

 1. SoNuker.com Quyền và Nghĩa vụ

3.1. Chúng tôi có quyền giám sát trang web của bạn bất cứ lúc nào để xác định xem bạn có tuân theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này hay không. Chúng tôi có thể thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với trang web của bạn mà chúng tôi cảm thấy nên thực hiện hoặc để đảm bảo rằng các liên kết của bạn đến trang web của chúng tôi là phù hợp và để thông báo thêm cho bạn về bất kỳ thay đổi nào mà chúng tôi cảm thấy nên thực hiện. Nếu bạn không thực hiện các thay đổi đối với trang web của mình mà chúng tôi cảm thấy cần thiết, chúng tôi có quyền chấm dứt sự tham gia của bạn vào Chương trình liên kết SoNuker.com.

3.2. SoNuker.com có ​​quyền chấm dứt Thỏa thuận này và sự tham gia của bạn vào Chương trình liên kết của SoNuker.com ngay lập tức và không cần thông báo cho bạn nếu bạn có hành vi gian lận khi sử dụng Chương trình liên kết của SoNuker.com hoặc nếu bạn lạm dụng chương trình này theo bất kỳ cách nào. Nếu gian lận hoặc lạm dụng đó bị phát hiện, SoNuker.com sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ khoản hoa hồng nào cho việc bán hàng gian lận đó.

3.3. Thỏa thuận này sẽ bắt đầu khi chúng tôi chấp nhận đơn đăng ký Cộng tác viên của bạn và sẽ tiếp tục trừ khi bị chấm dứt dưới đây.

 1. Chấm dứt hợp đồng

Bạn hoặc chúng tôi có thể kết thúc Thỏa thuận này BẤT CỨ LÚC NÀO, có hoặc không có lý do, bằng cách thông báo bằng văn bản cho bên kia. Thông báo bằng văn bản có thể ở dạng thư, email hoặc fax. Ngoài ra, Thỏa thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn vi phạm Thỏa thuận này.

 1. Sửa đổi

Chúng tôi có thể sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong Thỏa thuận này bất cứ lúc nào theo quyết định riêng của chúng tôi. Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ được thông báo qua email. Các sửa đổi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, các thay đổi trong quy trình thanh toán và quy tắc Chương trình Đại lý của SoNuker.com. Nếu bất kỳ sửa đổi nào là không thể chấp nhận được đối với bạn, lựa chọn duy nhất của bạn là chấm dứt Thỏa thuận này. Việc bạn tiếp tục tham gia Chương trình liên kết của SoNuker.com sau khi đăng thông báo thay đổi hoặc Thỏa thuận mới trên trang web của chúng tôi sẽ cho thấy bạn đồng ý với những thay đổi.

 1. THANH TOÁN

SoNuker.com sử dụng bên thứ ba để xử lý tất cả việc theo dõi và thanh toán. Bên thứ ba là mạng lưới liên kết ShareASale.com. Vui lòng xem lại các điều khoản và điều kiện thanh toán của mạng.

 1. Quyền truy cập vào giao diện tài khoản liên kết

Bạn sẽ tạo mật khẩu để có thể vào giao diện tài khoản liên kết an toàn của chúng tôi. Từ đó, bạn sẽ có thể nhận được các báo cáo mô tả cách tính hoa hồng của chúng tôi cho bạn.

 1. Hạn chế về Quảng cáo

8.1. Bạn được tự do quảng bá các trang web của riêng mình, nhưng đương nhiên bất kỳ quảng cáo nào đề cập đến SoNuker.com đều có thể được công chúng hoặc báo chí coi là một nỗ lực chung. Bạn nên biết rằng một số hình thức quảng cáo luôn bị SoNuker.com cấm. Ví dụ: quảng cáo thường được gọi là "gửi thư rác" là không thể chấp nhận được đối với chúng tôi và có thể gây tổn hại đến tên tuổi của chúng tôi. Các hình thức quảng cáo thường bị cấm khác bao gồm việc sử dụng email thương mại không được yêu cầu (UCE), đăng lên các nhóm tin phi thương mại và đăng chéo lên nhiều nhóm tin cùng một lúc. Ngoài ra, bạn không được quảng cáo theo bất kỳ cách nào che giấu hoặc xuyên tạc danh tính, tên miền hoặc địa chỉ email trả lại của bạn một cách hiệu quả. Bạn có thể gửi thư cho khách hàng để quảng bá SoNuker.com miễn là người nhận đã là khách hàng hoặc người đăng ký dịch vụ hoặc trang web của bạn và người nhận có tùy chọn tự xóa mình khỏi các thư trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể đăng bài lên các nhóm tin để quảng bá SoNuker.com miễn là nhóm tin đặc biệt hoan nghênh các thông điệp thương mại. Tại mọi thời điểm, bạn phải thể hiện rõ ràng bản thân và các trang web của mình là độc lập với SoNuker.com. Nếu chúng tôi nhận thấy rằng bạn đang gửi thư rác, chúng tôi sẽ xem xét nguyên nhân đó để chấm dứt ngay Thỏa thuận này và việc bạn tham gia vào Chương trình liên kết của SoNuker.com. Bất kỳ số dư đang chờ xử lý nào nợ bạn sẽ không được thanh toán nếu tài khoản của bạn bị chấm dứt do quảng cáo hoặc chào mời không thể chấp nhận được như vậy.

8.2. Các chi nhánh giữa các từ khóa khác hoặc đặt giá thầu độc quyền trong các chiến dịch Trả tiền cho mỗi lần nhấp chuột của họ trên các từ khóa như SoNuker.com, SoNuker, www.SoNuker, www.SoNuker.com và/hoặc bất kỳ lỗi chính tả hoặc thay đổi tương tự nào của những từ khóa này – có thể là riêng biệt hoặc kết hợp với các từ khóa khác – và không hướng lưu lượng truy cập từ các chiến dịch đó đến trang web của riêng họ trước khi chuyển hướng nó đến trang web của chúng tôi, sẽ bị coi là vi phạm nhãn hiệu và sẽ bị cấm tham gia Chương trình liên kết của SoNuker. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để liên hệ với đơn vị liên kết trước lệnh cấm. Tuy nhiên, chúng tôi bảo lưu quyền trục xuất bất kỳ người vi phạm nhãn hiệu nào khỏi chương trình liên kết của chúng tôi mà không cần thông báo trước và ngay từ lần đầu tiên xảy ra hành vi đặt giá thầu PPC đó.

8.3. Các chi nhánh không bị cấm nhập thông tin của khách hàng tiềm năng vào biểu mẫu khách hàng tiềm năng miễn là thông tin của khách hàng tiềm năng là có thật và đúng sự thật và đây là những khách hàng tiềm năng hợp lệ (tức là thực sự quan tâm đến dịch vụ của SoNuker).

8.4. Đơn vị liên kết sẽ không truyền bất kỳ cái gọi là “quảng cáo xen kẽ”, “Phần mềm ký sinh™”, “Tiếp thị ký sinh trùng”, “Ứng dụng hỗ trợ mua sắm”, “Cài đặt và/hoặc tiện ích bổ sung trên thanh công cụ”, “Ví mua sắm” hoặc “cửa sổ bật lên và quảng cáo lừa đảo /hoặc cửa sổ bật xuống” cho người tiêu dùng kể từ thời điểm người tiêu dùng nhấp vào liên kết đủ điều kiện cho đến khi người tiêu dùng đã thoát hoàn toàn khỏi trang web của SoNuker (nghĩa là không có trang nào từ trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ nội dung hoặc thương hiệu nào của SoNuker.com hiển thị ở cuối -màn hình của người dùng). Như được sử dụng ở đây a. “Parasiteware™” và “Tiếp thị ký sinh” có nghĩa là một ứng dụng (a) do vô tình hoặc cố ý trực tiếp gây ra việc ghi đè cookie theo dõi hoa hồng của đơn vị liên kết và không phải đơn vị liên kết thông qua bất kỳ phương tiện nào khác ngoài việc khách hàng thực hiện nhấp vào liên kết đủ điều kiện trên một trang web hoặc thư điện tử; (b) chặn các tìm kiếm để chuyển hướng lưu lượng truy cập thông qua một phần mềm đã cài đặt, do đó khiến các cửa sổ bật lên, cookie theo dõi hoa hồng được đặt đúng chỗ hoặc các cookie theo dõi hoa hồng khác bị ghi đè khi người dùng trong các trường hợp bình thường sẽ đến cùng một đích thông qua kết quả do tìm kiếm đưa ra (các công cụ tìm kiếm nhưng không giới hạn ở Google, MSN, Yahoo, Overture, AltaVista, Hotbot và các công cụ tìm kiếm hoặc thư mục tương tự); (c) đặt cookie theo dõi hoa hồng thông qua việc tải trang web SoNuker trong IFrames, liên kết ẩn và cửa sổ bật lên tự động mở trang web của SoNuker.com; (d) nhắm mục tiêu văn bản trên các trang web, ngoài các trang web do chủ sở hữu ứng dụng sở hữu 100%, nhằm mục đích tiếp thị theo ngữ cảnh; (e) xóa, thay thế hoặc chặn khả năng hiển thị của các biểu ngữ Đơn vị liên kết bằng bất kỳ biểu ngữ nào khác, ngoài các biểu ngữ trên các trang web do chủ sở hữu ứng dụng sở hữu 100%.

 1. Cấp giấy phép

9.1. Chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để (i) truy cập trang web của chúng tôi thông qua các liên kết HTML chỉ theo các điều khoản của Thỏa thuận này và (ii) chỉ liên quan đến các liên kết đó, để sử dụng biểu trưng của chúng tôi, tên thương mại, nhãn hiệu và tài liệu nhận dạng tương tự (gọi chung là “Tài liệu được cấp phép”) mà chúng tôi cung cấp cho bạn hoặc ủy quyền cho mục đích đó. Bạn chỉ có quyền sử dụng Tài liệu được cấp phép trong phạm vi mà bạn là thành viên có uy tín của Chương trình liên kết của SoNuker.com. Bạn đồng ý rằng tất cả việc sử dụng Tài liệu được cấp phép sẽ thay mặt cho SoNuker.com và thiện chí liên quan sẽ mang lại lợi ích duy nhất cho SoNuker.com.

9.2. Mỗi bên đồng ý không sử dụng các tài liệu độc quyền của bên kia theo bất kỳ hình thức nào mang tính chất miệt thị, gây hiểu lầm, khiêu dâm hoặc miêu tả bên đó theo hướng tiêu cực. Mỗi bên bảo lưu tất cả các quyền tương ứng của mình đối với các tài liệu độc quyền có trong giấy phép này. Ngoài giấy phép được cấp trong Thỏa thuận này, mỗi bên giữ tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích đối với các quyền tương ứng của mình và không có quyền, quyền sở hữu hoặc quyền lợi nào được chuyển giao cho bên kia.

 1. Từ chối trách nhiệm

SONUKER.COM KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC ĐẢM BẢO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB SONUKER.COM HOẶC SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRONG ĐÓ, BẤT KỲ ĐẢM BẢO NGỤ Ý NÀO VỀ KHẢ NĂNG, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA SONUKER.COM ĐỀU ĐƯỢC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI VÀ LOẠI TRỪ. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG TUYÊN BỐ RẰNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI VÀ CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỀ HẬU QUẢ CỦA BẤT KỲ SỰ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI NÀO.

 1. Đại diện và bảo hành

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

11.1. Thỏa thuận này đã được bạn thực hiện và chuyển giao một cách hợp lệ, hợp lệ và cấu thành nghĩa vụ pháp lý, hợp lệ và ràng buộc của bạn, có thể thực thi đối với bạn theo các điều khoản của Thỏa thuận;

11.2. Bạn có đầy đủ quyền, năng lực và thẩm quyền để tham gia và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này và thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo Thỏa thuận này mà không cần sự chấp thuận hoặc đồng ý của bất kỳ bên nào khác;

11.3. Bạn có đủ quyền, quyền sở hữu và sự quan tâm đối với và các quyền được cấp cho chúng tôi trong Thỏa thuận này.

 1. Hạn chế Trách nhiệm

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO CỦA THỎA THUẬN NÀY DƯỚI BẤT KỲ HỢP ĐỒNG, SƠ CỨU, NGOẠI TỘI, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM TÚC HOẶC LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, HỆ QUẢ, ĐẶC BIỆT HOẶC MẪU (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT DOANH THU HOẶC Thiện chí HOẶC LỢI NHUẬN DỰ KIẾN HOẶC MẤT KINH DOANH), NGAY CẢ KHI CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG THIỆT HẠI ĐÓ. HƠN NỮA, BẤT KỲ BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN TRỞ LẠI NÀO TRONG THỎA THUẬN NÀY, TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TÍCH LŨY CỦA SONUKER.COM ĐỐI VỚI BẠN PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY, CHO DÙ DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SỰ SƠ CỨU, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, NGOẠI TỘI HAY LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG KHÁC, VƯỢT QUÁ TỔNG PHÍ HOA HỒNG TRẢ CHO BẠN THEO THỎA THUẬN NÀY.

 1. Sự bồi thường

Theo đây, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho SoNuker.com, các công ty con và chi nhánh của nó, và giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, cổ đông, đối tác, thành viên và chủ sở hữu khác của họ, chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, yêu cầu, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, phán quyết, dàn xếp, chi phí và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư hợp lý) (bất kỳ hoặc tất cả những điều nêu trên sau đây được gọi là “Tổn thất”) trong chừng mực như vậy Tổn thất (hoặc hành động liên quan) phát sinh từ hoặc là dựa trên (i) bất kỳ khiếu nại nào cho rằng việc chúng tôi sử dụng nhãn hiệu liên kết vi phạm bất kỳ nhãn hiệu, tên thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, bản quyền, giấy phép, quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác của bất kỳ bên thứ ba nào, (ii) bất kỳ hành vi xuyên tạc nào về đại diện hoặc bảo hành hoặc vi phạm giao ước và thỏa thuận do bạn đưa ra ở đây, hoặc (iii) bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến trang web của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, nội dung trong đó không thuộc về chúng tôi.

 1. Bảo mật

Tất cả thông tin bí mật, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thông tin kinh doanh, kỹ thuật, tài chính và khách hàng nào, được một bên tiết lộ cho bên kia trong quá trình thương lượng hoặc thời hạn có hiệu lực của Thỏa thuận này được đánh dấu là “Bí mật”, sẽ vẫn là tài sản duy nhất của bên tiết lộ, và mỗi bên sẽ giữ niềm tin và không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin độc quyền đó của bên kia mà không có sự cho phép bằng văn bản của bên tiết lộ.

 1. hỗn hợp

15.1. Bạn đồng ý rằng bạn là một nhà thầu độc lập và không có điều khoản nào trong Thỏa thuận này sẽ tạo ra bất kỳ quan hệ đối tác, liên doanh, đại lý, nhượng quyền thương mại, đại diện bán hàng hoặc mối quan hệ việc làm nào giữa bạn và SoNuker.com. Bạn sẽ không có quyền đưa ra hoặc chấp nhận bất kỳ đề nghị hoặc tuyên bố nào thay mặt chúng tôi. Bạn sẽ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào, cho dù trên Trang web của Bạn hay bất kỳ trang nào khác trên Trang web của Bạn hay nói cách khác, điều đó sẽ mâu thuẫn với bất kỳ điều gì trong Phần này một cách hợp lý.

15.2. Không bên nào được chuyển nhượng quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào, ngoại trừ một bên có được tất cả hoặc về cơ bản tất cả hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của bên thứ ba.

15.3. Thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang New York mà không tính đến các xung đột của luật và các nguyên tắc của nó.

15.4. Bạn không được sửa đổi hoặc từ bỏ bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này trừ khi có chữ ký của cả hai bên bằng văn bản.

15.5. Thỏa thuận này đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi và bạn, và sẽ thay thế tất cả các thỏa thuận và thông tin liên lạc trước đó của các bên, bằng miệng hoặc bằng văn bản.

15.6. Các đề mục và tiêu đề trong Thỏa thuận này chỉ được đưa vào để thuận tiện, và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các điều khoản của Thỏa thuận này.

15.7. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này được coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ bị loại bỏ hoặc giới hạn ở mức độ tối thiểu cần thiết để ý định của các bên được thực hiện và phần còn lại của thỏa thuận này sẽ có đầy đủ hiệu lực.

 

Tài liệu này được cập nhật lần cuối vào tháng 12 2, 2022

Ai đó trong Mua
cách đây